Segregacja w Gdańsku zmiany po
1 kwietnia 2018r.
harmonogramy odbioru odpadów Czyste Miasto Gdańsk sektory
złóż deklarację ile zapłacę? co i gdzie
wrzucać?
pojemniki trudne
pytania
podstawy
prawne

W przypadku nieotrzymania informacji o numerze konta, służącego indywidualnym rozliczeniom opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłaty prosimy dokonywać na numer ogólny:

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
98 1240 1268 1111 0010 5025 3358

W tytule należy podać: Opłata za śmieci, imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres nieruchomości (której dotyczy opłata) oraz miesiąc lub okres za jaki opłata jest wniesiona.

Dodatkowo informujemy, że wpłat na powyższy numer rachunku można również dokonywać bez prowizji we wszystkich oddziałach Banku Pekao SA oraz w kasie przy ul. Partyzantów 36 (Budynek A).

Jednocześnie informujemy, że konto ogólne jest rozwiązaniem tymczasowym dla osób/firm i w możliwie najkrótszym terminie zostaną Państwu dostarczone indywidualne numery kont.

I. Właściciele indywidualni, wspólnoty, spółdzielnie

Na sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 31 marca 2016 roku gdańscy Radni zadecydowali, że wysokość opłaty obowiązującej w Gdańsku od 1 lipca 2016 roku będzie zależeć od metrażu lokalu i wyniesie:

  • 0,44 zł/m2 w przypadku odpadów segregowanych w części powierzchni nie przekraczającej 110 m2
  • 0,88 zł/m2 w przypadku odpadów niesegregowanych w części powierzchni nie przekraczającej 110 m2

oraz

  • 0,05 zł/m2 w przypadku odpadów segregowanych w części powierzchni przekraczającej 110 m2
  • 0,10 zł/m2 w przypadku odpadów niesegregowanych w części powierzchni przekraczającej 110 m2 

 

Poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak również obsługą całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 01.01.2018 r. zajmuje się Urząd Miejski w Gdańsku.

-------------------------------------------------------------------------------

II. Nieruchomości niezamieszkałe (podmioty gospodarcze, instytucje)

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jednorazowe odebranie odpadów komunalnych z pojemnika z odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób nieselektywny i w sposób selektywny, powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Gdańsk
wątpliwości? skontaktuj się z nami!